Ochrana soukromí

Základní informace​

 • Tato pravidla ochrany soukromí (dále jen “OS pravidla”) upravují způsob, jakým přistupujeme k nakládání s osobními údaji a zabezpečuje jejich ochranu. Řídíme se českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).
 • Zavazujeme se, že budeme chránit informace o svých Klientech a budeme dbát na zachování jejich soukromí.
 • Těmito OS pravidly se společně se Smluvními podmínkami řídí provoz systému Royfis.
 • Dbáme na ochranu Vaše identity.
 • Dáváte nám tímto souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za podmínek stanovených v těchto OS pravidlech.

Jaké osobní údaje shromažďujeme​

 • Shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme následující údaje získané v rámci používání systému Royfis:
  • e-mailovou adresu;
  • číslo bankovního účtu;
  • údaje o realizované transakci;
  • veškerou realizovanou komunikaci
  • informace získané pomocí cookies;
  • informace o operačním systému Vašeho zařízení a typ internetového prohlížeče;
 • V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do Vašeho zařízení, ze kterého přistupujete na naše webové stránky, cookie proměnné.
 • Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:
  • k identifikaci Vašeho zařízení;
  • k zesílení bezpečnosti systému Royfis;
  • k optimalizaci našich webových stránek;
 • Používáním našich webových stránek berete na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies, a souhlasíte, že můžeme na Vaše zařízení, ze kterého přistupujete na naše stránky, cookies ukládat. Pokud s tímto  nesouhlasíte, nepřistupujte na naše webové stránky nebo upravte nastavení svého internetového prohlížeče.

K čemu získané osobní údaje používáme

 • Informace, které o Vás uchováváme, používáme následovně:
  • na provoz a správu Vašeho Royfis účtu;
  • k provedení nebo přijetí emailu a zpráv dle Vašich pokynů od vybraných bankovních instituci;
  • ke vzájemné komunikaci;
  • na zkvalitnění a zabezpečení poskytovaných služeb;
 • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, abychom na Vaši e-mailovou adresu příležitostně zasílali informace o systému Royfis, o nově poskytovaných službách, informace o inovacích či tipy při používání systému Royfis.

Co děláme pro bezpečnost osobních údajů?

 • Veškera data fyzický uložena v datovém centru CASABLANCA INT v Praze který působí na telekomunikačním trhu již od roku 1996. V centru zabezpečena non-stop fyzická ostraha 24/7, evidence vstupu, přístup do místnosti pres čipové karty a prokázaní totožnosti, prostory monitorované kamerovým systémem, navíc stojany a jednotlivé boxy dodatečné uzamčeny.
 • Chráníme Vaší identitu, neshromažďujeme a nevyžadujeme informace o Vaše identitě.
 • Učinili jsme veškerá opatření, která byla nutná k tomu, abychom zajistili, že s osobními údaji bude zacházeno bezpečně a podle těchto OS.
 • Veškerá internetová komunikace prostřednictvím našich webových stránek je zabezpečena pomocí technologie SSL s vysokou úrovní šifrování.
 • Veškerá informace se uchovány v databázi s vysokou úrovní šifrování, kde každý uživatel má individuální šifrovací klíč.
 • K obsahu uložené Vámi informace nemají přístup ani vývojáři Royfis ani jiné třetí osoby, je to zabezpečeno unikátním individuálním šifrovacím klíčem.

Komu jsme oprávněni osobní údaje sdělovat?

 • Jsme oprávněni předávat souhrnné informace o tom, jak využíváte naše webové stránky a naše služby, třetím osobám pro statistické (Google Analitics a podobné), výzkumné či analytické účely, avšak na základě těchto informací není možné Vás identifikovat.
 • Nejsme oprávněni předávat žádné osobni údaje třetím osobám.

Závěrečná ustanovení

 • Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto OS pravidla podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku a Vy souhlasíte s tímto oprávněním.
 • Změníme-li OS pravidla, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nová OS pravidla, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.
 • OS pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách naší společnosti.
 • OS pravidla nabývají účinnosti dnem 12.01.2016.